Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar

Geraadpleegde bronnen en literatuur.


 1. P.S. Teeling, H. Langereis; Medemblik; 1988, Drukkerij en uitgeverij A.A. Idema B.V., Medemblik; p. 8-13, 98-100.
 2. J. van Lennep, W.J. Hofdijk; Merkwaardige kastelen in Nederland; 1883/1884, E.J. Brill, Leiden; deel I-1 p. 45-60, deel III-1 p. 71-97.
 3. D. Kransberg, H. Mils; Kastelengids van Nederland/Middeleeuwen; 2e druk, 1980, Fibula van Dishoeck, Haarlem; p. 132-133, 140-142.
 4. C. Bunnik, P. van der Heijden, W. van Kranendonk, A. Visser; Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders; 1982, Elsevier, Amsterdam, Brussel.
 5. J.W. Groesbeek; Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland: hun bewoners en bewogen geschiedenis; 1981, Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk; p. 189-201, 203-226, 287-292, 294-311.
 6. H. M. van den Berg; De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel VIII, De Provincie Noordholland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen (ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1955); 1971, Gijsbers & van Loon, Arnhem; p. 177-181.
 7. T.J. Hoekstra, H.L. Janssen, I.W.L. Moerman (red.); Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel; 1981, De Walburg Pers, Zutphen:
  1. E.H.P. Cordfunke; De Middelburg, Steunpunt in het Zes Wielengebierd bij Alkmaar; p. 34-39.
  2. A.I.J.M. Schellart; Contemporaine parallellen; p. 76-80
  3. H. Janse; Het 14e-eeuwse grafelijke bouwbedrijf in Holland; p. 165-169.
 8. J. Belonje; De twee Nijenburgen bij Alkmaar; 1956, Drukkerij Meijer, Wormerveer.
 9. E.H.P. Cordfunke; Alkmaar, van boerderij tot middeleeuwse stad; 1972, Uitgeverij Ter Burg, Alkmaar; p. 69-82, 90-91, 138-150, 154-159.
 10. H.L. Jansen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (red.); 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen; 1996, Matrijs, Utrecht.
  1. H.L. Janssen; Vierhoekige kastelen, vanaf circa 1275.; p. 56-62, 81,84,89,91,92
  2. W. van Leeuwen; Herleving van het verleden. De negentiende en twintigste eeuw; p. 216-219.
 11. P. E. van Rijen; Middeleeuwse kastelen in Nederland; 3e druk, 1976, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem; p. 71-75, 81-84, 86-89, 91.
 12. R.P. de Graaf; Oorlog om Holland 1000-1375; 1996; R.P. de Graaf, Verloren, Hilversum; p. 210-249.
 13. F. Diederik; Archeologica, de archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief; 1983, Pirola, Schoorl; p. 46-53.
 14. H. Lambooij; Getekend Land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier; 1987, Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Stichting Uitgeverij Holland, Alkmaar; p. 51-55, 77-79.
 15. M. Hameleers; West-Friesland in oude kaarten; 1987, Immerc BV, Wormer.
 16. D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij; Wi Florens...: de Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw; 1996, Matrijs, Utrecht.
  1. R.P. de Graaf; De kastelen van Floris V als instrumenten van zijn machtspolitiek; p. 173-188.
 17. D.P. van Wigcheren; J.G.N. Renaud, A.I.J.M. Schellart (red); Het Huis te Nuwendoorn; 1999, Westfries Genootschap, Initiefgroep Nuwendoorn. (Oorspronkelijke uitgave: 1976, ANWB en de Nederlandse Kastelenstichting.)
 18. D. Breebaart; De Stichting 'Nuwendoorn' heeft haar taak beëindigd; West-Frieslands Oud en Nieuw, 48e bundel; 1981, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 246-248.
 19. P. Noordeloos; Eenigenburg - Nuwendoren; West-Frieslands Oud en Nieuw, 27e bundel; 1960, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 133-147.
 20. S.B.J. Zilverberg; Grote Pier en Medemblik (1517); West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; 1959, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 39-43.
 21. W.F.G. Wiese; Een onvoltooide speurtocht; West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel; 1964, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 26,27.
 22. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen Westfriezen en hun rijke verleden; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1998, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 14-17, 21-22.
 23. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun strijd tegen het water; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1998, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 62.
 24. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen West-Friezen en hun steden; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1998, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 86.
 25. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen Westfriezen en hun ziel en zaligheid; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1998, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 112,116.
 26. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun bestuur en rechtspraak; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1999, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 158.
 27. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun oorlogen en opstanden; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 1999, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 227-237.
 28. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; 2000, Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers; p. 460-461.
 29. M. Minnema; De Nieuwburg brengt de tijd van Floris V nabij; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 23 juli 1999.
 30. Auteur onbekend; Nuwendoorn 50 jaar geleden herontdekt; artikel uit het Noordhollands Dagblad, datum onbekend: jaar 1998.
 31. R. den Boer; Vergeten dwangburcht herleeft. 'Nieuwe Deuren' als kasteelruïne Nuwendoorn weer gekoesterd; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 22 mei 1999.
 32. J. Struik; En de burger van Medemblik...hij leefde voort.; 2000; Drukkerij en Uitgeverij A.A. Idema b.v., Medemblik; p. 61-63.
 33. F.J. Bakker, W.F.M. Brieffies, C.A. van Zijverden (red.); Een nieuw Medemblikker Scharre-zootje.; 1989, Uitgeverij Pirola, Schoorl;
  1. W.F.M. Brieffies; De Medemblikker tienden; pag. 46-47.
  2. H. Schoorl; Een ongeluk komt zelden alleen; pag. 39-44.
  3. J.C. Besteman; De pre-stedelijke ontwikkeling van Medemblik van vroeg-middeleeuwse handelsplaats naar middeleeuwse stad; pag. 13-35.
  4. P.S. Teeling; Landmeters in Medemblik; pag. 100-105
 34. J. de Vries; Nederlands Etymologisch Woordenboek; 1971, E.J. Brill, Leiden.
  »»»34a. J. de Vries, F. de Tollenaere; Etymologisch Woordenboek; 18e druk; 1993;
  Het Spectrum, Utrecht.

 35. G. van Berkel, K. Samplonius; Prisma Nederlandse plaatsnamen. De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen.; 1995, Het Spectrum, Utrecht.
 36. N. Lakeman, M. Franke; De zoektocht naar het kasteel van Floris V.; 1999, Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, Hoofdorp.
 37. Auteur onbekend; Nieuw archeologisch onderzoek naar verdwenen kasteel Floris; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 31 januari 1996.
 38. R. Floor; In het spoor van Floris: Kasteel bij Wijdenes blijft een Mysterie; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 27 februari 1996.
 39. Auteur onbekend; 'Archeologen onder water' speuren naar burcht Floris V; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 19 augustus 1996.
 40. Auteur onbekend; Bewijs van ligging oude dwangburcht bij Wijdenes komt steeds dichterbij.; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 13 januari 1997
 41. D.P. Blok; Naar aanleiding van de naam Medemblik.; West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; 1959, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 18-21.
 42. M. Brouërius van Nidek, I. Le Long, J.J Reisig, A. Rademaker; Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, eerste deel; 1792; J.A. Crajenschot, Amsterdam; p. 126-140.
     42a. M. Brouërius van Nidek, I. Le Long, A. Rademaker; Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, eerste deel; 1770; Abraham Blussé en Zoon, Dordrecht; p. 120-131
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 43. W.G. Brill; Rijmkroniek van Melis Stoke, deel 1 en 2, ongewijzigde herdruk; 1983 (oorspronkelijk: 1885), HES Uitgevers, Utrecht.
 44. P. Zethoven; Nieuw leven voor Schager Slot.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 9 augustus 2000.
 45. Auteur onbekend; Kasteel kent bewogen geschiedenis.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 9 augustus 2000.
 46. Auteur onbekend; Bijzondere vondsten bij opgraving in Schagen.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 27 april 2001.
 47. G. Ros-de Korte; Kasteel van Medemblik. Deel 11 uit de serie 'Nederlandse Kastelen'.; 2e druk, 1979, Nederlandse Kastelen Stichting, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
 48. J.G.N. Renaud; Graaf Floris V als burchtenbouwer; 1957/1958; Berichten Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; p. 139-171.
 49. Auteur onbekend; Fundament ophaalbrug duikt op bij opgravingen.; artikel uit de Schager Courant van 22 januari 2002. Archief van het Noord-Hollands Dagblad. (www.nhd.nl)
 50. Auteur onbekend; Brugpijler van Schager Slot blootgelegd.; artikel uit de Schager Courant van 23 januari 2002. Archief van het Noord-Hollands Dagblad. (www.nhd.nl)
 51. Auteur onbekend; Geheim keldertje ontdekt onder toren Schager Slot.; artikel uit de Schager Courant van 10 juni 2002. Archief van het Noord-Hollands Dagblad. (www.nhd.nl)
 52. Auteur onbekend; Oude kademuur en slotgracht gevonden bij Schager kasteel.; artikel uit de Schager Courant van 20 juni 2002. Archief van het Noord-Hollands Dagblad. (www.nhd.nl)
 53. J. Koeman; Dorpsgeschiedenis over Wijdenes en Oosterleek, bundel geschriften uit de dorpskrant Wijdenes en Oosterleek (1970-1987).; 1997; Historische Vereniging Suyder Cogge, Hem; p. 1-4, 20, 35, 53, 66, 96, 144-147
 54. D.M. Annokkee; Hanoke Annocque Annokkee, de geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984); 2002; Uitgegeven in eigen beheer; p. 67, uittreksels p. 13.
 55. M. Damen; Staat van Dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode(1425-1482); 2000; Historische Vereniging Holland; Verloren, Hilversum; p. 263, 264, voetnoot 188.
 56. W. Wesselink; De onvoltooid verleden tijd van Nuwendoren; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 3 mei 2003.
 57. E.H.P. Cordfunke; Gravinnen van Holland; 1987; De Walburg Pers; Zutphen, p.102
 58. F.W.N. Hugenholz, Floris V; 2e druk, 1974; Unieboek b.v., Bussum; p.23-34, 45-59, 108-110
 59. J. de Bruin; Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun bestuur en rechtspraak; Ach Lieve Tijd; 1999, Uitgeverij Waanders b.v. Zwolle; p.155-161
 60. G.F.E. Gonggrijp; Friesche Eigenerfdenwapens; 1943; NV Uitgevers Mij. A. Rutgers, Naarden; p.4,9
 61. P. Noordeloos, Heerlijkheden in West-Friesland; 1959; West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 51-67.
  →61a. P. Noordeloos, Westfriesland en zijn landzegels; 1959; West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 4-7.
 62. P. Steele, K. Noë-Kuiter (vert.); Kastelen, oorspr.: The Best Ever Book of Castles; 3e druk, 1995; Kingfisher, London/Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal; p.8-9
 63. J.A.Mol; Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters; Negen Eeuwen Friesland-Holland; 1997; Fryske Akademy; p.95
 64. L. Brandts Buys; De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier; Stichting Historisch Boerderijenonderzoek, Arnhem; 1974; p.196,197,199, afb 233-236
 65. A. Janse; Ridderschap in Holland, Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen; 2001, Uitgeverij Verloren, Hilversum. p. 121, 391, 397, 435, 436
 66. B.G. Dijkhuis; Rebellie, bloed en bakstenen; Historisch West-Friesland, nr.6; 2004/2005; Uitgeverij Peter Sasburg, Midwoud; pag. 13-16
 67. B. Ooijevaar; Hoogwoud; 1999; Jaarboek Stichting Hoochhoutwout, Hoogwoud; p. 41-43
 68. B. Ooijevaar; Hoogwoud; 2005; Jaarboek Stichting Hoochhoutwout, Hoogwoud; p. 59-61
 69. H.P.H. Jansen; Hoekse en Kabeljauwse twisten; 1966; C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
 70. H.J. Smit; De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwse huis, deel 2; 1929; Historisch Genootschap, derde serie no.54, Utrecht; p. 423-431.
 71. J.J.J. Beenakker; Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterschapsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653.; 1988; Alpen a.d.Rijn, Proefschrift; p. 189-202.
 72. J.C. Kort; Repertorium op de grafelijke lenen in Friesland ten westen van het Vlie, 1254-1647; 1996; Ons Voorgeslacht, 51 jrg; p. 669, 714-715, 737-742, 744, 752-755
 73. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de hofstede Haarlem 1250-1649; 1986; Ons Voorgeslacht, 41 jrg; p. 315.
 74. M. Thierry de Bye Dolleman; Het geslacht van Soutelande; 1965; Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie; 19e jrg.; p. 134-135
 75. B. Ooijevaar; De erven Michiel Heinsius (deel 2); 2005; Toendertoid, Jaarboek Stichting Hoochhoutwout; p. 49-52.
 76. M.J.C. Otten; voorbereidingsgegevens voor: Opdrachtgevers Andries en Gerrit Schoemaker; in L. Kooijmans e.a. (red.): Pronk met Pen en Penseel; 1997; p. 109-126.
  Bron: Bert Kolkman Bijdragen tot de Historische Topografie van Nederland: De tekeningen van Noord-Holland
 77. J.G. Kruisheer; De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel II; 1971; 's-Gravenhage-Haarlem; akte nr. 308, 459, 490, 554, 641, 642, 652, 736-738, 838, 907.
 78. I. Tirion; Hedendaagschee Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, XVIIIe deel, Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Holland: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Agste deel. Zynde het Vervolg der Beschryving van Holland; 1746; Amsterdam, Isaak Tirion; p. 423, 495, 496. Elektronische uitgave: BoekopCD B.V., Apeldoorn; 2006; p. 443, 515, 516.
  → 78a. Ibid: XVe deel; 1744; p. 504
 79. Christian Bertram; Noord-Hollands Arcadia; 2005, uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn; p. 277-279.
 80. A. Uitterhoeve; Eerste kroniek van Willem Procurator; handelend over de jaren 1206-1322; Amsterdam 1995. (Nederlandse vertaling uit het Latijn van Willem Procurator, kapelaan te Brederode, later monnik en procurator te Egmond, geschreven te Brederode)
 81. H. Thurston e.a.; Butler's lives of the saints, vol. II; Westminster (Maryland U.S.A.) 1990, p. 272-273.
 82. M.P.M. Muskens; De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus; 1994; Rome; p. 135-136.
 83. N.N.; Het leven van St. Ansfridus; onbekend.
 84. P.J. Kloppers; Nederland en Oranje in beeld en schrift, deel 1; 1893-1898; p.293-295.
 85. Div.; De Kroniek van Nederland; 1987; Agon Elsevier.
 86. D.P. Blok; Holland und Westfriesland; Fruhmittelalterliche Studien 3; 1969, p. 347-361.
 87. H. Halbertsma; Frieslands Oudheid; 1982; proefschrift, Groningen.
 88. Johannes de Beke; Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (AD 501-1430); H. Bruch; Heruitgave van 1982; Martinus Nijhoff, 's Gravenhage; p. 13, 14, 146-147
  Gedigitaliseerde uitgave is online te downloaden van de website van het Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis.
 89. R.P. Exaltus, P.J. Orbons; Kasteelterrein Wijdenes Gemeente Venhuizen, Geofysisch onderzoek. RAAP-rapport 167, Provincie Noord-Holland; 1996, Stichting RAAP; Amsterdam.
 90. H.G. Hamaker; De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse huis, deel II; 1875; Utrecht (Westfries Archief, bergnummer 121 E 4); p. 557, 558.

 91. →90a. Ibid, deel III (1878); p. 4.
 92. R. Gruben, J. Kamphuis, A. Viersen; Viereckige Burgen in den nördlichen Niederlanden. Ein kritische Betrachtung; Forschungen zu Burgen und Slössern, Band 8; 2004; Deutscher Kunstverlag, München, Berlin; p.149, 150.
 93. C. J. Gonnet; Inventaris van het archief Medemblik (inzake het Westfries Archief Hoorn); 1915; Haarlem; p. 8-12, p. 49-52, 57 (nrs. 281-304, 367).
 94. A.C.F. Koch; Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel I; 1970; Den Haag; nr. 55, 99, 555, 599
 95. B. van Beek, H. Jacobi, M. Scharloo; Geld door de eeuwen heen; 1984; Pampus Associates Amsterdam; p. 50-51
 96. P. Schuurman; De Steenhuizen of Steenen kamers; 1926; West-Frieslands Oud en Nieuw, 1e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 120, 121
 97. Redactioneel; Uit de Steenen Kamer; 2005; Jaarboek Oudheidkundige Vereniging Suyder-Cogge, Venhuizen; p. inleiding
 98. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Heemskerk (1319-1650); Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie; jaargang 40; 1985, p. 755, 756, 759
 99. A.W.E. Dek; Genealogie der graven van Holland, 4e dr.; 1969; Zaltbommel; p. 81
 100. J. de Fremery; Baljuw van Medemblik; 1891; De Navorscher, 41e jaargang; p. 562, 563
 101. J.C. Hooftman; De kastelen van West-Friesland; 2007; Uit de Steenen Kamer (jaarboek 2006); Historische Vereniging Suyder Cogge, Venhuizen; p. 57-61
  Dit artikel bevindt zich eveneens in het archief van de Historische Vereniging Suyder-Cogge, Venhuizen. Archeologie: Ordner 70.0/4/A2/Geschiedenis.
 102. J.C. Hooftman; Een speurtocht naar de vroege Westfriese geschiedenis; 2004; in eigen beheer gepubliceerd te Wijdenes: Beheer Historische Vereniging Suyder-Cogge; p. 9, 10, bijlagen
 103. Th. Velius; Chronijck van de stadt van Hoorn, daerin des zelven begin, opcomen, en gedenckweerdige gheschiedenissen tot op den tegenwoordigen iaere van 1604 int corte verhandelt en beschreven werden. Alles uyt verscheyden schriften by een versamelt, en in drie boexkens verdeelt door D.D.V.; 1604; Facsimile (1979); p. 14, 30, 171.
 104. R. Meischke, et al.; Huizen in Nederland, Friesland en Noord-Holland, Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser; 1993; Waanders Uitgevers, Zwolle; p. 13.
 105. R.H. Kristelijn; Energetisch renoveren van monumentale panden in Nederland; 1999; Rapport PII6.98.163, Aquarius Ingenieursbureau voor Energie & Milieu, Enschede ; p. 114-123.
  Online verkregen vanaf de website van: SenterNovum
 106. J.C. Kort; De leenkamers van Egmond; Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie; jaargang 35; 1980, p. 403
 107. C. Hoek, J.C. Kort; Aanvullingen op reeds gepubliceerde repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd; Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie; jaargang 43; 1988, p. 241
 108. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803; Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie; jaargang 52; 1997, p. 241, 242
 109. M. Teunis; Het 'Kasteel' van Oudkarpsel; niet gedateerd; Digitaal Archief C.O.O.G.
 110. M. Teunis; De Heerlijkheid Oudkarpsel; niet gedateerd; Digitaal Archief C.O.O.G.
 111. J.J. ten Have; Uit de geschiedenis van Medemblik; ca. 1930; hoofdstuk 27
  In verband met deze bron, ontving de auteur (BGD) de volgende mail van dhr. Franke:
  "Op uw site over het kasteel zag ik een voetnoot met een vermelding van J.J. ten Have i.v.m. een artikel van hem. Ik meen dat het een verwijzing is naar de oude krantenartikelen die ik ruim een jaar geleden gedigitaliseerd heb en vervolgens aan de weekkrant van Medemblik ter beschikking stelde. Daarvan weet ik vrij zeker dat ze in het begin van de dertiger jaren zijn geschreven en dus later dan 1900 zoals bij uw bronverklaring staat aangegeven. Wellicht ook van belang is, dat hij in die jaren zijn gegevens bij de Koninklijke Bibiotheek in Den Haag vandaan haalde. Dat heb ik van mijn moeder gehoord, die toen regelmatig met hem (haar opa) naar de KB ging. Dus de onbekende kroniek uit c1. 1350 m.b.t. Melorde zal daar waarschijnlijk te vinden zijn. Meer weet ik er helaas niet van. Dus zal het nog wel moeilijk blijven die bron ooit te vinden
  Hartelijke Groeten, Hein Franke"
 112. A. van Oirschot; Spoken en kastelen; heruitgave, Het Spectrum, Utrecht; 2002; p. 62, 63.
 113. P.J.E.M. van Dam; Vissen in Veenmeren; Historische Vereniging Holland/Verloren Hilversum; 1998; p. 121, 122
 114. J.W.E. Sterk, F. van Mieris; Chronologisch Register op het vervolg van het Groot Charterboek van Van Mieris; Provinciaal Utrechts Genootschap, Utrecht; 1859; p. 13, 15, 22, 28, 38, 58, 64
  (On line beschikbaar: Googlebooks)
 115. Nationaal Archief; Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen; toegangsnummer 3.01.27.02; nummer 5002
 116. S. Schipper, R. de Ruiter; Uitkomst van onderzoekingen in het Rekermond project; In: Zicht op Haringcarspel; 16e jaargang, nr. 32; Historische Vereniging Harenkarspel, Warmenhuizen; 2007; p. 17, 18
 117. S. Schipper, R. de Ruiter; Uitkomst van onderzoekingen in het Rekermond project, deel 2; In: Zicht op Haringcarspel; 17e jaargang, nr. 33; Historische Vereniging Harenkarspel, Warmenhuizen; 2008; p. 11-14
 118. S. Schipper; Uitkomst van onderzoekingen in het Rekermond project, deel 3; In: Zicht op Haringcarspel; 17e jaargang, nr. 34; Historische Vereniging Harenkarspel, Warmenhuizen; 2008; p. 22-25
 119. S. Schipper; Uitkomst van onderzoekingen in het Rekermond project, deel 4; In: Zicht op Haringcarspel; 18e jaargang, nr. 35; Historische Vereniging Harenkarspel, Warmenhuizen; 2009; p. 15
 120. Noord-Hollands Archief; RK Doop Nieuwe Niedorp 1730-1776; inv. 10A; Haarlem
 121. Noord-Hollands Archief; Huwelijken Nieuwe Niedorp 1730-1778; inv. 10B; Haarlem
 122. A. Ufkes; Het archeologisch onderzoek van het 'Blokhuis' te Stavoren, Gem. Nijefurd, Friesland; ARC-rapport; Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Vakgroep Archeologie; 1996
  (On Line beschikbaar: ARC)
 123. P. Voet; Oorspronck, voortganck en daeden der doorluchtiger heeren van Brederode; Johannes van Waesberge; 1556; p. 66
  (On line beschikbaar: Google Books)
 124. A. Wassenbergh; Het klooster Thabor bij Sneek. In: Friesche Volksalmenak; 1841; p. 147
  (On line beschikbaar: wumkes.nl)
 125. G. van der Berg; Bureauonderzoek kasteelterrein ‘Huys ten Nuwendoorn’, gemeente Harenkarspel, HOLLANDIA reeks 141; Hollandia Archeologen, Zaandijk; 2007; p. 10-18
  (On line beschikbaar op de website www.dwangburcht-nuwendoorn.nl/
 126. J.C. Kort; Repertorium op de leenkamers van Enigenburg en St. Maarten (1398: van Nieuwland); 1984; Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie, jaargang 39; p. 244
 127. K. Tilmans (red.); De Divisiekroniek van 1517; (divisie 1-28); Transcript van nr 106, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, KB 106.
  (On line beschikbaar op de website Karin Tilmans website)
 128. H.P.H. Jansen; Geschiedenis van de middeleeuwen; Het Spectrum B.V.; 1978; p. 81-82
 129. M. Hamconius; Frisia, seu, De viris rebusque Frisiae illustribus libri duo: opus ab authore recognitum, auctum & imaginibus rgum, potestatum, ac principum exornatum : adiecti sunt pontifices frisorum ethnici, seu prefecti druyduun, episcopi vltraiectini, cemites Hollandiae, & Zelandie; 1620
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 130. J. van Maerlant; Spiegel historiæl, deel III, boek 8; samenstelling en redactie: M. de Vries, E. Verwijs; In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie; 1863; p. 124-125
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 131. J. Wagenaar; Vaderlandsche Historie, Deel 1; Isaak Tirion, Amsterdam; 1749; p. 369-370
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 132. ibid; Deel 2; p. 213-215
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 133. E. Benninga; Historie van Oostfrieslant; In: Volledige chronyk van Oostfrieslant: Behelsende niet alleenlik de historie van Oostfriesland, maer ook van alle nabuirige volkeren ten oosten en ten westen, besonder de allerseldsaemste geschiedenissen van het oude en hedendaegsse Friesland..; Emden; 1723; p. 49
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 134. E.O.G. Haitsma Mulier, G.A.C. van der Lem; Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800; Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag; 1990; Digitale uitgave: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2009; p. 100, 365
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 135. P.C. Molhuysen, P.J. Blok; Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7; A.W. Sijthoff, Leiden; 1927; Digitale uitgave: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2008; p. 523 (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 136. J. Kok; Vaderlandsch Woordenboek, zeventiende deel; Amsterdam, Johannes Allart; 1787; p. 7, 8
  (On-line beschikbaar bij Internet Archive, American Libraries)
  135a. J.Kok, J.Fokke; Vaderlandsch Woordenboek, deel 19-20; Allart, Amsterdam; 1788; p.482
  (On line beschikbaar, op www.archive.org)
 137. J. van Lennep; De Roos van Dekama; Amsterdam; 1836; Digitale uitgave, red. J. van der Wiel; Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2006; p. 533, 544
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 138. P.S. Teeling; Uit het oude Medemblik: Enkele legenden om Radboud; Medemblikker Courant, 1 maart 1968.
 139. ibid; Uit het oude Medemblik: Nogeens koning Radboud; Medemblikker Courant, 12 april 1968.
 140. W.M.P. Wesselink; Briefwisseling met de Provincie Noord-Holland; 2005; Provinciale stukken NOTA/Si/2006/SI050406b.06
  (
  On line als pdf-bestand beschikbaar op de website van de Provincie Noord-Holland.)
 141. J.P. Wiersma; Friesche sagen; Leeuwarden; 1934; p. 107-118
 142. Alcuinus van York; The Life of Willibrord (Vita Willibrordi); Uit: C.H. Talbot; The Anglo-Saxon Missionaries in Germany, Being the Lives of SS. Willibrord, Boniface, Leoba and Lebuin together with the Hodopericon of St. Willibald and a selection from the correspondence of St. Boniface; Sheed and Ward, London, New York; 1954
  (De Engelse tekst is on-line beschikbaar op de website: Paul Halsall; Medieval Sourcebook; 1996-2006; USA)
 143. B. Ooijevaar; De familie van Hoogwoude en haar kasteel; In: West-Friesland Oud & Nieuw; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', Hoorn; 2009; p. 111-126
 144. L.Ph.C. van den Bergh; Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie; E.J. Brill, Leiden; p. 148
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 145. R.I.A. Nip; Bengaert Say, een 15de eeuws ambtenaar. In: Regionaal Historisch Tijdschrift nr. 15; 1983; p. 70-74. (Met dank aan Ad Kamma)
 146. F. Diederik; 't Huys ten Nuwendoren onder de loupe; In: Poldergeest; St. Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht', Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland; jaargang 5, nr. 8; 2009; p. 9
 147. E.W. Moes; Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen (deel 1); F. Muller & co., Amsterdam; 1897; nr. 216, 760-764, 1144, 1159-1163, 1166, 3960
  (On-line beschikbaar bij Internet Archive)
 148. J.A. Nijdam, pseudo-Jonas; Vita S. Wulframni, met vertalingen naar het Nederlands, In: Redbad en Wulfram: kerstening van de Friezen in de zevende en achtste eeuw; doctoraalscriptie geschiedenis; 1994; p. 93-111. Latijnse tekst ontleend aan: Vita Wulframni; Monumenta Germaniae Historica, scriptores rerum Merovingicarum V; Hannover, 1910; p. 657-673
 149. C.N. Tuender-Nobel; Kroniek van West-Friesland - januari 1963; West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel; 1963, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 147-157
 150. C.N. Tuender-Nobel; Kroniek van West-Friesland - april 1966; West-Frieslands Oud en Nieuw, 34e bundel; 1966, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn; p. 129-141
 151. R. Stenvert, Chr. Kolman, S. Ginkel-Meester, E. Stades-Vischer; Monumenten in Nederland. Noord-Holland; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Waanders Uitgevers, Zwolle; 2006; p. 426, 427.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 152. P. Scriverius; Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck: ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang, der selver landen. Soo onder de regeeringe en successie der graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diedrick den I. tot Philips den III. Uyt alle de beste autheuren by een gesteldt; J. Veely & J. Doll, Den Haag; 1677, p. 46-48.
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 153. H.W.C.A. Visser, H. Amersfoordt (red.); Archief voor vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde, deel 2; Leeuwarden; 1828; p. 225-227, 259
  (On-line beschikbaar bij Google-books)
 154. R. Groen (R. Cevat), M. Groefsma, M. Nuyens; Het Florisplan, Historie herleeft in Alkmaar; Eigen beheer auteurs, Alkmaar; 2007
 155. Noord-Hollands Archief; archiefnummer 176; inventarisnummer 1395
 156. K. Chr. Uittien; Vanghentoren [Vangentoren] in Harderwijk, Vanghentoren, dienstpoort of stadspoort?; In: Vittepraetje; oudheidkundige vereniging van Harderwijk en Hierden, jrg. 7, nr.2; 2003; p. 5-16
 157. S. Eikelenberg, G. Boomkamp; Alkmaar en deszelfs geschiedenissen uit de nagelaten papieren van Simon Eikelenberg; Philippus en Jakobus Losel, Rotterdam; 1747; p. 129, 144, 147, 377
 158. E. Vink (met N. Weitkamp); Het kasteel van Medemblik, van Middeleeuwen naar Middeleeuwen; niet gepubliceerde conceptversie rapport t.b.v Rijksgebouwendienst, afd. Advies & Architecten (AA); 2010; p. I/27, II/29-39, VI/3-5
 159. S. Eikelenberg; Alkmaar en zyne geschiedenissen; Philippus en Jakobus Losel, Rotterdam; 1747; p. 10-12, 71, 78-83, 92, 93
 160. Redactioneel/Gemeente Harenkarpsel; Bestemmingsplan Eenigenburg, Krabbendam en Valkkoog (voorontwerp) ; Code 092702; Buro Vijn B.V.; 2009
 161. A. Beekman; Alkmaar en de voormalige Abdij van Egmond; In: De Speelwagen, 9e jg, no.4; 1954; Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier; p. 101-111
  (On-line beschikbaar op de website van het West-Fries Genootschap)
 162. O. Opperman; Fontes Egmundenses; Kemink, Utrecht; 1933; p. 62, 64, 69, 74, 75, 173, 238, 247
 163. Redactioneel; Codex Diplomaticus Neerlandicus, verzameling van oorkonden etc., deel 2; Historisch Genootschap Utrecht; 1853, 1e afdeling, p.161, 162
 164. Redactioneel; Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, deel 1; 1806; Haak en co., Leiden; p. 284
 165. L.Ph.C. van den Bergh; Oorkondenboek Holland Zeeland tot het einde van het Hollansche Huis, deel I; Frederik Muller, Amsterdam, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage; 1866; p. 19, nr. 25, 599, p. 334
  164a. Ibid; 1873; deel II; p. 383
 166. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; I; Pieter van der Eyk, Leiden; 1753-1756; p. 475, 476
 167. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; II; Pieter van der Eyk, Leiden; 1753-1756; p. 321
 168. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; III; Pieter van der Eyk, Leiden; 1753-1756; p. 94-95
 169. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; IV; Pieter van der Eyk, Leiden; 1753-1756; p. 581
 170. D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje, M.J. van Gent, et al; De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie 1. De hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. Deel: 1358-1361; Werkgroep 'Holland 1300-1500'. Instituut van de Nederlandse Geschiedenis, Den Haag; 1977; p. 17, 107, 141, 209
 171. Noord-Hollands Archief; band 356, Inventaris Abdij van Egmond; Regestenlijst nr. 694 Jan van Alcmade Heynrixz., baljuw van Kennemerlant en van Vrieslant, geeft vidimus van de brief d.d. 1389 juli 25 (Reg.no. 583). Oorspr. (Inv.no. 276). Met het zegel van de oorkonder; Haarlem.
 172. Redactioneel; Oud archief stad Hoorn 1356-1815; Westfries Archief Hoorn; Toegang 0348: Inventaris: 3150; Regestenlijkst: nr. 33
 173. Nationaal Archief; Archief Graven van Holland: Financië toegangsnr. 3.01.01; inventarisnr. 1990
 174. Anonymus; Kronijk van Holland van een ongenoemde geestelijke, gemeenlijk geheten Kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see (ca. 1600); 1867; Werken uitgeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, nr. 6; Kemmink & Zn, Utrecht; p. 127, 128
 175. G. de Vries Az.; Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek; C.G. van der Post, Amsterdam; 1876; p. 30, 63
 176. Dirk Burger van Schoorel; Chronyk van de Stad Medenblik; 1728; Jacob Duyn, Hoorn; p.19-21, 79, 80, 130
 177. A. Eekhof; De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden; 1909; Martinus Nijhoff, 'sGravenhage; Bijlagen: C-CIII.
 178. J. Belonje, R. Kaptein; Een Kroniek van Medemblik (van Cornelis Jansz. Opperdoes). In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 64; 1943; Kemink en Zoon, Utrecht
 179. R. van Answaarden; Het dijkgraafschap van Medemblik in het geding. Holland als rechtsstaat anno 1509; 1991; Holland: regionaal-historisch tijdschrift; Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes'; p. 144-162
 180. B.G. Dijkhuis; An den slote tot Medebliec. Vraagstukken rond de staat van het kasteel van Medemblik tijdens de middeleeuwen; 2012; Jaaruitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'Medenblick'; nr.20; p. 7-16
 181. S. Eikelenberg; Gedaante en Gesteldheid van Westvriesland voor den Jaare MCCC En teffens Den Ondergang van het Dorp Vroone; 1716; Klaas Mol, Alkmaar; p. 5,6, 19, 30
 182. G.D. van der Heide; Een meer Flevo en een eiland Flevum in de Romeinse tijd; 1956/57; Kamper Almanak; p.184-195
 183. A. Cornelius van Staveren; Cronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, heruitgave; 1742; Leeuwarden; p. 46, 68, 92, 93
  (Online beschikbaar bij Google-books)
 184. F. Diederik; Een tolhuis onder Schoorldam; Poldergeest, jaargang 5, nr. 11; 2010; Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht, Oudkarspel; p. 3.
 185. F. Diederik; Schoorldam, kasteel of tolhuis; De archeologische kroniek van Noord-Holland 2010, nr. 3; 2010; Provincie Noord-Holland; p. 23
 186. A. Griffioen; Op zoek naar de Oude Doorn; Kasteelkatern, jaargang 13, nr. 33; 2011 Nederlandse Kastelenstichting, Wijk bij Duurstede; p. 10, 11
 187. A.J. van der Aa; Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 10; 1847; J. Noorduyn, Gorinchem; p. 278
 188. A. Griffioen; Rapportage Schoorldam, archeologische waarneming stenen huis; 2010; Provincie Noord-Holland
 189. F. Diederik; Vronen, een omstreden gebied; Poldergeest, jaargang 8, nr. 14; 2012; Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht, Oudkarspel; p.4,5.
 190. B. Koene, F. Schweitzer, J. Morren; Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen, het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300; 2003; Verloren, Hilversum; p. 58
 191. J. van Leeuwen; Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie; 2014; Archeologie West-Friesland, Hoorn; p. 27, 88
 192. H. Enno van Gelder; De munt te Medemblik. In: West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; 1959; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'; p. 26
 193. B.G. Dijkhuis; An den slote tot Medebliec (2); 2015; webpublicatie in eigen beheer op www.academia.edu.
 194. G. van Tussenbroek; Vroege baksteen in Holland tot 1300. In: Novi Monasterii Vol. 7; 2008; wetenschappelijke jaaruitgave Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138', Koksduinen; p. 115-132
 195. S. Muller Fz., A.C. Bouman; Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel I; 1920; A. Oosthoek, Utrecht; nr. 49, p. 42-47
  (on line op de website van huygens ing)
 196. J.G. Kruisheer; De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel IV; 1971; 's-Gravenhage-Haarlem; akte nr. 2379, 2380.
 197. Joannes à Leydis (Jan Gerbrandszoon van Leiden); De origine et rubus gestis Dominorum de Brederode (Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode). In: Antonius Matthaeus III, Veteris Aevi Analecta, deel 1, 587-740; 1738; p. 623-624
 198. W. Siewertsen; Is dat wel zo?; Zijper Historie Bladen 04-2002; Historische Vereniging Zijpe; p. 19
 199. J.T. Bremer, P. Dekker; Over de naame Nieuwendoorn; Zijper Historie Bladen 02-2002; Historische Vereniging Zijpe; p. 18
 200. G.C. Davies; On Dutch Waterways. The cruise of the S.S. Atlanta on the rivers & canals of Holland & the north of Belgium; 1886; Jarold & Sons, London; p. 163
 201. J.R. Brozius; Was getekend, Jacob Braaff. Medemblik door de ogen van een negentiende-eeuwse schilder; 2016; Stichting Vrienden van het Westfries Archief, Hoorn; p.46, 49, 50, 75

[Naar boven][Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]