Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Home]

Diverse gegevens en bronnen

Website-STATUS

Sinds de website voor het eerst online is gegaan op 18 april 2000


Laatste UPDATE: 12 mei 2024

  Status:

 • 12 mei aanvullingen inzake het kasteel van Medemblik in 17de en 18de eeuw. M.b.t. de zuidelijke murage van het kasteel.
 • 13 maart aanvulling inzake het kasteel van Medemblik in de 16de eeuw (m.n. slag op de Zuiderzee 1573).
 • 11 maart aanvullingen inzake het kasteel van Medemblik in de 14de eeuw.
 • 09 maart 2024; aanvullingen inzake de kasteleinschap van Hugo Assendelft (Ao 1296) op de pagina over het kasteel van Medemblik in 13de eeuw. Ten tweede een update van het overzicht van de kasteleins (1296-1662) in sectie 'Gegevens en bronnen'.
 • 05 februari 2024; kleine update van het kasteel van Medemblik van 21ste eeuw.
 • 03 november 2023; update van het kasteel van Medemblik van 21ste eeuw. Archeologisch onderzoek toegevoegd.
 • 27 oktober 2023; update van het kasteel van Medemblik in de 14de en 15de eeuw.
 • 23 oktober 2023; update van het kasteel van Medemblik in de 16de eeuw.
 • 19 oktober 2023; deel 2 inzake de Spaanse krijgsgevangen in het kasteel van Medemblik in de 16de eeuw.
 • 19 oktober 2023; uitbreiding van de literatuurlijst
 • 19 oktober 2023; update het kasteel van Medemblik in de 16de eeuw.
 • 13 oktober 2023; update van de Nieuwburg in de 14de eeeuw.
 • 15 september 2023; aanvulling op de pagina van 'Spaanse krijgsgevangenen op kasteel van Medemblik'.
 • 24 augustus 2023; op de pagina inzake de Nieuwburg in de 13de eeuw zijn enkele oorkondebronnen in de voetnoten gecorrigeerd en uitgebreid.
 • 24 augustus 2023; update van de Nieuwburg in de 14de eeuw. Het woord 'sasele' verklaard. Tevens is er een afbeelding vervangen.
 • 17 augustus 2023; artikel op verzoek van de auteur Bernd Ooijevaar verwijderd. Revisie van de pagina van het kasteel van Medemblik in de 20ste eeuw.
 • 17 augustus 2023; interview met Ton Pronk toegevoegd.
 • 15 augustus 2023; jaartal verbeterd inzake het kasteel van Medemblik in de 20ste eeuw.
 • 14 augustus 2023; getal verbeterd in de Wijdenes 17e, 18e en 19e (Hofland van W.)
 • 9 augustus 2023; scriptfouten in HTML hersteld
 • 13 juni 2023; update externe artikelenoverzicht
 • 12 mei 2023; update Huis te Nuwedoorn van de 21ste eeuw.
 • 05 mei 2023; update literatuurlijst. Update van het artikel: 'Het kasteel te Medemblik (Kasteel Radboud). De bouw en uiterlijkheden door de eeuwen heen.'
 • 11 april 2023; tweede update van het artikel 'Sagen, legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot.
 • 10 april 2023; update van het artikel 'Sagen, legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot.
 • 6 april 2023; artikel inzake historische bronnen van de Torenburg geüpdated. Voorlopige update.
 • 3 april 2023; artikelenoverzicht bijgewerkt. Permalinks WFA toegevoegd.
 • 1 april 2023; artikelenoverzicht bijgewerkt.
 • 22 maart 2023; publicatie toegevoegd: Anomalieën of bouwfasen?
 • 19 maart 2023; baljuw van Medemblik toegevoegd. Floris van Adrichem, baljuw van 1359-1364.
 • 12 maart 2023; twee dode links gecorrigeerd.
 • 18 januari 2023; een aanvulling op het artikel van Marijan Bakker, een toegevoegde foto.
 • 14 januari 2023; toegevoegd in de artikelenpagina, een overzicht van gedrukte historische brongegevens inzake de Torenburg bij Alkmaar.
 • 13 januari 2023; kleine tekstaanpassingen voor de pagina van het kasteel van Medemblik in de 13de eeuw.
 • 12 januari 2023; belangrijke tekstverbeteringen van de pagina aangaande de Nieuwburg en Middelburg in de 13de eeuw.
 • 8 november 2022; aanvullingen voor het kasteel van Medemblik in de 13de, 14de, 15de en 16de eeuw.
 • 10 oktober 2022; foto vervangen van de twee poorthuisjes op de pagina van Medemblik in de 19de eeuw.
 • 2 oktober 2022; twee recente externe artikelen opgenomen. Zie de pagina 'artikelen'.
 • 5 juni 2022; update kasteel van Medemblik in de 16de eeuw; update van het pdf-bestand met de lijst van kasteleins en gezagsdragers.
 • 22 maart 2022: update kasteel van Medemblik in de 16de eeuw; update van het pdf-bestand met de lijst van kasteleins en gezagsdragers.
 • 14 maart 2022: update kasteel de Middeburg in de 15de eeuw: toegevoegde link van een transcriptie van een rekening van rentmeester Adriaen Screvel (1445), idem op de pagina "Artikelen"/transcripties
 • 10 maart 2022: update kasteel van Medemblik in de 16de eeuw; update van het pdf-bestand met de lijst van kasteleins en gezagsdragers.
 • 4 maart 2022: update kasteel van Medemblik in de 16de eeuw; update van het pdf-bestand met de lijst van kasteleins en gezagsdragers.
 • 26 februari 2022: revisie van de pagina over de 'Naam Nuwendoorn'
 • 20 februari 2022: fout in literatuurverwijzing ongedaan gemaakt.
 • 28 januari 2022: update van het kasteel van Medemblik in de 15de eeuw.
 • 27 januari 2022: tweede update van de pagina over twee volksverhalen van het kasteel van Medemblik.
 • 26 januari 2022: update van de pagina over twee volksverhalen van het kasteel van Medemblik.
 • 4 januari 2022: update kasteel van Medemblik in de 16de en 19de eeuw.
 • 2 januari 2022: aanvulling op de pagina van familie Bakker, ooit bewoners van het kasteel van Medemblik.
 • 3 december 2021: kleine correctie rond kasteleinschap 1586.
 • 1 december 2021: revisie van het kasteel van Medemblik in de 16de eeuw.
 • 21 november 2021: extra informatie over de belegering van Medemblik en kasteel van 1572 toegevoegd. Het artikel over de (mis)daden van Diederik van Sonoy bijgewerkt.
 • 21 november 2021: Correctie op pdf-lijst van kasteleins van Medemblik.
 • 8 november 2021: kleine correcties en aanvullingen.
 • 27 september 2021: aanvulling inzake de herbouw van de zuidwestelijke toren, op de pagina van Medemblik in de 19de eeuw.
 • 29 augustus 2021: enkele interne links gecorrigeerd.
 • 28 augustus 2021: aanpassingen met betrekking tot een datumvaststelling voor het jaar 1254 (Willem II) op de eerste pagina van de 'Middelburg en Nieuwburg' (13de eeuw).
 • 18 augustus 2021: belangrijke tekstaanpassingen op de eerste pagina van de 'Middelburg en Nieuwburg' (13de eeuw).
 • 22 juli 2021: Enkele aanvullingen in de categorie artikelen: 'Nog iets over de rol van het Hollandse gravenhuis in West-Friesland en Medemblik.' en 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot'.
 • 26 oktober 2020: Kleine correcties.
 • 08 oktober 2020: Zoekfunctie op de index-pagina toegevoegd.
 • 07 oktober 2020: Defecte links gerepareerd.
 • 26 september 2020: Kleine updates van 24 september.
 • 24 september 2020: Gegevens: De lijst met kasteleins van het kasteel van Medemblik, baljuws en dijkgraven opgeschoond met bronvermelding. Meerdere pagina's voorzien van een kleine update. Artikel: Uittreksel resolutien van de staten van Holland en West-Friesland voor de stad Medemblik.
 • 10 september 2020: Vanwege gebrek aan context is een artikel gesplitst in: 'Rol gravenhuis' en 'Muntslag Medemblik'. Met een update.
 • 06 september 2020: Kleine updates met betrekking tot Medemblik in de 13de-eeuw.
 • 20 augustus 2020: Upload van een volledige revisie van de website. Alle onderwerpen hebben een update gekregen, qua lay-out, bronvermeldingen en nieuw feitenmateriaal. Nieuwe artikelen zijn toegevoegd. Navigatie is verbeterd doordat iedere pagina afzonderlijk wordt opgeroepen. Alle frames en dode links zijn verwijderd. Literatuurlijst is uitgebreid en bijgewerkt.
 • 18 juli 2020: Kleine bijstelling voor Medemblik. Eerste revisie-upload voor de Nieuwburg.
 • 12 juli 2020: Volledige update inzake het huis te Nuwendoorn en Eenigenburg online gezet.
 • 30 juni 2020: Volledige update inzake het huis van Wijdenes is online gezet.
 • 26 juni 2020: Volledige update over de Torenburg is online gezet.
 • 22 juni 2020: een deel van de Torenburg heeft een update gekregen en is online gezet.
 • 19 juni 2020: alle pagina's voor het kasteel van Medemblik zijn geüpdatet.
 • 14 juni 2020: website online gezet. Onderhoud krijgt een vervolg.
 • 13 juni 2020: twee nieuwe artikelen: 'Spaanse krijgsgevangenen in het kasteel van Medemblik' en 'Grote Pier. Een relaas van een Friese krijgsheer'
 • 07 juni 2020: dode links verwijderd of aangepast met nieuw. De pagina 'Steenhuizen' in het hoofdstuk 'Overige objecten' en 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot' in het hoofdstuk 'Pre-Hollands' is aangepast (nog niet online).
 • 07 juni 2020: Verbeteringen aangebracht met betrekking tot de navigatie op de website (nog niet online). De pagina's over Eenigenburg en Schoorldam naar 'Overige objecten' verplaatst (nog niet online).
 • 18 april 2020: De website bestaat 20 jaar!
 • 04 april 2020: Herziene publicatie, 'An den slote tot medebliec (3)' van de auteur (in pdf) toegevoegd over het kasteel van Medemblik in de rubriek 'Artikelen'.
 • 14 maart 2020: Revisie van de pagina 'Hofstede Torenburg 15de eeuw'.
 • 11 januari 2020: Nieuwe publicatie van de auteur, 'Een inventarisatie van bouwobjecten in de directe omgeving van het kasteel van Medemblik (1560-2000)'. Toegevoegd in de rubriek 'Artikelen', onder 'Kasteel van Medemblik'.
 • 18 november 2019: Nieuwe publicatie, 'An den slote tot medebliec (3)' van de auteur (in pdf) toegevoegd over het kasteel van Medemblik in de rubriek 'Artikelen'.
 • 25 augustus 2019: Update van de pagina over het Hofland of Hofweyde van Wijdenes.
 • 03 augustus 2019: Update van de pagina inzake het huis van Schoorldam, sectie burchten/chronologie. Er is bug verwijderd uit de literatuur- en bronnenpagina en items zijn toegevoegd.
 • 22 juli 2019: Nieuw artikel: Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes. Update van de pagina: de Middelburg en Nieuwburg in de 13de eeuw. Met enkele aanvullingen en correcties.
 • 02 maart 2019: Herziening van de update van de pagina in de sectie 'Artikelen': Het bouwplan van kasteel Radboud in de loop der eeuwen.
 • 23 februari 2019: Volledige reviseerde update van de pagina in de sectie 'Artikelen': Het bouwplan van kasteel Radboud in de loop der eeuwen.
 • 25 januari 2019: Update van de pagina 'Een steenhuis in Medemblik. Een middeleeuwse versterking of tolhuis?
 • 5 mei 2018: Update van de pagina 'Kasteel te Medemblik: Het bouwplan en uiterlijk door de eeuwen heen'.
 • 5 mei 2018: Toegevoegd het onderzoeksverslag met betrekking tot de oostelijke objecten van het kasteel van Medemblik in de rubriek 'Artikelen'.
 • 20 augustus 2017: Update van het artikel inzake het kasteel van Medemblik in de 19e eeuw: 'Verder verval gestopt'.
 • 7 juli 2017: Update van het artikel inzake 'Tymmerage tot Medembliec'.
 • 2 mei 2017: Uitbreiding met foto's van het artikel inzake de Nieuwburg en Middelburg in de 13-de eeuw
 • 13 september 2016: Aanvulling in het artikel 'De familie Van Hoogwoude, haar kasteel en het latere Herenhuis'
 • 10 september 2016: Kleine revisie van het artikel over Ansfried.
 • 11 maart 2016: Revisie van, en belangrijke toevoegingen aan het artikel over Eenigenburg (categorie 'Dwangburchten/chronologie'). In het artikel over de naam Nuwendoorn zijn enige zaken toegevoegd. Zo ook op de pagina over de herkomst van namen van plaatsen en kastelen.
 • 26 februari 2016: Artikel in de categorie 'Dwangburchten/chronologie', inzake een steenhuis of tolhuis in Medemblik. Literatuurlijst bijgewerkt.
 • 13 februari 2016: Enige aanvullingen, correcties en tekstverbeteringen inzake het kasteel van Medemblik in de 19e en 20e eeuw, onder de rubriek 'Dwangburchten/chronologie'. Alsmede een aanvulling op het artikel over twee volksverhalen omtrent kasteel Radboud in de rubriek 'Artikelen'
 • 09 februari 2016: Enige nieuwe aanvullingen, correcties en tekstverbeteringen inzake de Torenburg in de 13-de eeuw, onder de categorie 'Dwangburchten/chronologie'.
 • 08 februari 2016: Enige nieuwe aanvullingen, correcties en tekstverbeteringen inzake de Nuwendoorn in de 13-de eeuw, onder de categorie 'Dwangburchten/chronologie'.
 • 07 februari 2016: Enige nieuwe aanvullingen, correcties en tekstverbeteringen inzake de Nieuwburg en Wijdenes in de 13-de eeuw, onder de categorie 'Dwangburchten/chronologie'. Literatuurlijst bijgewerkt.
 • 26 januari 2016: Een nieuw onderwerp. Een 13e eeuws versterkt huis in Schoorldam. Literatuurlijst bijgewerkt.
 • 16 januari 2016: Medemblik in de 21e eeuw aangepast aan de actualiteit
 • 10 januari 2016: Uitbreiding en revisie van 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot'
 • 23 december 2015: Drie publicaties (in pdf) toegevoegd over het kasteel van Medemblik in de rubriek 'Artikelen'.
 • 23 oktober 2015: Het artikel inzake het kasteel van Medemblik in de 16e eeuw is uitgebreid met meer materiaal.
 • 14 mei 2015: Het artikel inzake het kasteel van Medemblik in de 17e eeuw is bijgesteld.
 • 12 mei 2015: Het onderdeel voor het Medemblikker kasteel in de 16e eeuw is gereviseerd, fouten verwijderd. Verder: lijst van kasteleins bijgesteld (categorie 'Documenten'). De bijdrage uit de Chronyk van de Stad Medenblik van Dirk Burger van Schoorl inzake Grote Pier. Deze is bijgevoegd op de betreffende pagina over Grote Pier.
 • 30 juli 2014: Het volgende artikel is aangepast: 'Tymmerage tot Medembliec'
 • 27 juli 2014: Complete aanpassing van het artikel 'Inventarys ten huyse ende slote van Medenblick'. Aanpassing van het artikel 'Overblijfselen van het Kasteel te Medemblik. Opmetingen in 1881'
 • 25 april 2014: artikel van Ben Dijkhuis: An den slote tot Medebliec. Vraagstukken rond de staat van het kasteel van Medemblik tijdens de middeleeuwen.
 • 17 april 2014: artikel van Ad Kamma: Bengaert Say; de corrupte kastelein van Medemblik'. Update 'kasteel van Medemblik in de 15e eeuw'.
 • 27 februari 2014: update inzake de stichting van kasteel van Medemblik: aanpassing 'Meloirde'. Correctie op literatuurlijst
 • 03 november 2013: lijst van de stadhouders van Holland 1433-1766 bij 'Gegevens en bronnen' toegevoegd
 • 14 september 2013: lijst van kasteleins van Medemblik geüpdate tot 1608
 • 18 december 2012: wederom update inzake baljuws/kasteleins van de Nieuwburg in de 14e eeuw
 • 16 december 2012: enige correcties en aanvullingen inzake het baljuwsschap inzake de Nieuwburg en Medemblik van de 14e eeuw. Aanvullingen: Jan, heer van Egmond, Bartholomeus van Raaphorst en Gerard van Poelgeest.
 • 16 september 2012: aanvulling in het artikel 'Een versterkt huis in Alkmaar tijdens de 12e eeuw'. Sacramentarium van Echternach
 • 01 juli: update Medemblik 14e eeuw. Met aanvulling van baljuws en een onderhoudsrekening 1386.
 • 31 mei 2012: update met uitbreiding baljuws Nieuwburg 14e en 15e eeuw en Medemblik 14e eeuw. Met dank aan Mathieu Fannee www.mathieuinwonderland.nl/
 • 13 mei 2012: revisie inzake Medemblik: 'Het bouwplan en uiterlijk door de eeuwen heen.
 • 20 februari 2012: storende fout in Nieuwburg 15e eeuw hersteld.
 • 14 november 2011: storende onjuistheden van de pagina legenden en mythen gecorrigeerd
 • 10 september 2011: Update Torenburg in de 13e eeuw
 • 30 augustus 2011: Verbeteringen en aanvullingen: bronnen, baljuws Medemblik en Nieuwburg
 • 27 augustus 2011: Nieuw artikel onder hoofdstuk chronologie: 'Een versterkt huis in Alkmaar tijdens de 12e eeuw' met aansluiting op de Torenburg van de 13e eeuw.
 • 23 augustus 2011: Lay-out bijstellingen, foto's toegevoegd en gecorrigeerd.
 • 20 augustus 2011: Bijwerkt zijn de Nuwendoorn (artikel inzake de naam, alsmede 14e en 21ste eeuw), Medemblik 14e eeuw, bouwplan Medemblik en het pdf-document met de lijst van kasteleins van Medemblik.
 • 19 augustus 2011: Onderdelen over de Torenburg uitgebreid. Het artikel over Eenigenburg bijgesteld.
 • 18 augustus 2011: Herziening van het artikel over Eenigenburg. Nieuw de artikelen 'Portret van Radboud in Medemblik' en 'Floris V: vanwaar 'Der Keerlen God'. Beide artikelen waren aanvankelijk in de het artikel 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot' opgenomen. De laatste is hierbij herzien/ingekort.
 • 17 augustus 2011: Twee nieuwe artikelen over de functionaliteiten van het kasteel van Medemblik: Inventarys 1554 en Opmeting 1881.
 • 16 augustus 2011: Herziening van het artikel over Eenigenburg
 • 08 augustus 2011: Nieuwburg in de 15e, 16e en 17e eeuw bijgewerkt met bijdragen van dhr Willem van den Berg te Utrecht, ontwikkelaar Historisch Kadaster Alkmaar.
 • 07 augustus 2011: artikel Nuwendoorn in 21ste eeuw ('kasteelterrein op de schop') bijgewerkt
 • 06 augustus 2011: automatische doorverwijzingen van de oude website home.planet.~dijkh287/kastelen naar deze site voltooid. Waarden van de tellerstanden van dat moment geregistreerd. Verder wat kleine wijzigingen.
 • 02 augustus 2011: Manuscripten Tymmerage geupload en navigatie daar naar toe aangemaakt. Tevens navigatie aangebracht op de pagina: Artikelen → Tymmerage, met hyperlinks naar afbeeldingen per paginanummer in de overzichtstabel. Verder het manuscript 'Inventaris 1554' en bijbehorende transcriptie online gezet.
 • 01 augustus 2011: Pagina van Medemblik in de 20e eeuw, zijn wat foto's (krantenknipsels en kanonskogel) toegevoegd en een jaartal verbeterd. De foto van de kanonskogel is ook toegevoegd aan Medemblik in de 16e eeuw. Twee pdf-documenten toegevoegd onder de kop 'Bronnen en gegevens'.
 • 31 juli 2011: Website verhuisd naar nieuwe host onder een nieuwe domeinnaam: www.dwangburchten.nl. Nieuwe pagina toegevoegd voor het kasteel van Medemblik: 'Kasteel Radboud in de 21ste eeuw'.
 • 30 juli 2011: Een aantal kleine aanvullingen en correcties uitgevoerd. Updates: Wijdenes (inzake mogelijke locatie), Eenigenburg (tot één artikel samengevoegd), Blokhuizen (afbeeldingen Andries Schoemaker), genealogie van Torenburg (onderscheid tussen Cordfunke en Groesbeek). Nieuwe pagina: Middelburg en Nieuwburg in 21e eeuw. Dode links verwijderd of vervangen. De externe website 'Middeleeuwse kastelen in de kop
  van Noord-Holland' geïntegreerd binnen deze website. Redactionele voorbereidingen getroffen in verband met verhuizing naar Flexwebhosting. Volledige functionele verandering in de lay-out. Opheffing menustructuren en opheffing van het interaktieve gedeelte.
 • 26 februari 2011: Toevoeging details vredesverdrag 1299 in 'Torenburg 13 eeuw'
 • 24 februari 2011: Enkele gegevens inzake baljuwschap/dijkgraafschap Medemblik bijgesteld in kasteel van Medemblik in de 15e eeuw.
 • 8 november 2010: Nieuw artikel. Grote Pier en de Zwarte Hoop in 1517. Een historisch verslag van moord, plundering en brandstichting
 • 28 oktober 2010: Uitbreiding voetnoot inzake Kraayenburg op de pagina 'Inzake mogelijke lokaties van 'Het Huys te Widenisse'. Kleine aanpassingen elders.
 • 7 oktober 2010: Revisie inzake 'Blokhuizen'
 • 3 oktober 2010: Kleine revisie 'Tymmerage'
 • 1 oktober 2010: Kleine revisie 'Tymmerage'
 • 28 september 2010: Kleine revisie 'Tymmerage 1438' en 'bouwplan van het kasteel van Medemblik'
 • 19 september 2010: Revisie 'Kasteel van Medemblik in de 20e eeuw'
 • 12 september 2010: Update 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot'
 • 10 juli 2010: Nieuwe afbeelding van de Middelburg-ruïne uit 1570.
 • 5 juli 2010: Aanvulling pagina slot Schagen: verhuizing van schilderijen uit het slot naar Brussel. Plus kleine correcties en aanvullingen
 • 4 juli 2010: Kleine aanvuling inzake de Nuwendoorn 21e eeuw
 • 1 juli 2010: Belangrijke revisies en aanvulling inzake Medemblik van de 14e en 15e eeuw, inzake de baljuwschappen. Naam van een kastelein toegevoegd (met dank aan Ad Kamma)
 • 25 juni 2010: Kleine verbeteringen en aanvullingen inzake Medemblik
 • 22 juni 2010: Kleine aanvullingen en verbeteringen
 • 18 juni 2010: Diverse kleine correcties en aanvullingen
 • 13 juni 2010: Revisie van de pagina's van Medemblik in 12e, 13e en 14e eeuw, inzake het baljuwschap. In dit verband een kleine bijstelling van de Nieuwburg in de 15e eeuw
 • 9 juni 2010: Vervolg dwangburcht Nuwendoorn door de eeuwen heen: 'Het Huis te Nuwendoorn: kasteelterrein op de schop. Nieuw onderzoek en herinrichting in de 21e eeuw'
 • 8 juni 2010: Nieuw artikel over het kasteel van Hoogwoud: 'De familie Van Hoogwoude, haar kasteel en het latere Herenhuis', door Bernd Ooijevaar
 • 7 juni 2010: Vanwege nieuwe gegevens is zowel de tekst als de titel van het artikel Raadsels omtrent de kalkput (inzake kasteel Radboud) gewijzigd. De nieuwe titel is Twee volksverhalen omtrent het kasteel van Medemblik.
 • 6 juni 2010: Kleine aanpassingen rond 'Legenden en mythen'
 • 4 juni 2010: Pagina bijzondere objecten, aangevuld met opmerkelijk perceel bij Nieuwe Niedorp
 • 4 juni 2010: Aanvullingen Steenhuizen. Afbeeldingen (Remco Cevat) en kleine aanpassingen Nieuwburg en Middelburg.
 • 2 juni 2010: Kleine aanpassingen en correcties.
 • 1 juni 2010: Revisies m.b.t. de onderwerpen kasteel van Medemblik, ligging van het kasteel van Wijdenes, blokhuizen
 • 1 juni 2010: Nieuwe artikelen en gezichtspunten: 'Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot' en 'Inzake de naam Nuwendoorn'. Vernieuwen afbeeldingen (Remco Cevat)
 • 18 april 2010: De website Middeleeuwse Dwangburchten bestaat 10 jaar!
 • 11 november 2009: Revisie 'Tymmerage' Medemblik. Over de naam Molkentoren.
 • 24 oktober 2009: Revisie 'Tymmerage' Medemblik. Voornamelijk inzake de Gevangentoren en Molkentoren
 • 13 september 2009: Nieuwe naam van een baljuw van Medemblik toegevoegd (1341)
 • 23 augustus 2009: Informatie toegevoegd blokhuizen
 • 16 augustus 2009: Nieuwe inzichten betreffende de Steenen Kamer in Schellinkhout
 • 15 juli 2009: Aanvullingen inzake het artikel over naamgevingen, ditmaal over het Huys te Nuwendoorn
 • 7 mei 2009: Illustraties toegekend en vervolgens toegevoegd op pagina's inzake Medemblik: inzake de 19e eeuw en het volksverhaal over de kalkput.
 • 27 april 2009: Illustraties toegevoegd bij 'Tymmerage tot Medembliec' en het Kasteel van Medemblik in de 19e eeuw.
 • 17 april 2009: Revisie: Kasteel van Medemblik in de 13 eeuw, Het bouwplan en uiterlijk door de eeuwen heen (kasteel van Medemblik). Nieuw artikel: Tymmerage tot Medembliec 1438-1444. Publicatie schilderij (1947) van J.F. Geusebroek op Kasteel van Medemblik in de 19e eeuw.
 • 6 september 2008: Update inzake de bewoning door familie bakker. Update kasteel van Medemblik 20e eeuw en linkpagina.
 • 31 augustus 2008: Artikel over de bewoning van het kasteel door familie Bakker tot 1963 door Marijan Bakker.
  Updates: kasteel Medemblik in de 19e en 20e eeuw en het verhaal over de 'kalkput'.
 • 1 augustus 2008: Update steenhuizen (Steenen Kamer Schellinkhout), update Medemblik eind 19e eeuw met afbeelding, alsmede een update van de Middelburg 20e eeuw met afbeeldingen van opgegraven voorwerpen.
 • 9 juli 2008: Revisies Nieuwburg en Medemblik 15e eeuw, alsmede Medemblik 17e eeuw en de pagina over het bouwplan van het kasteel. Aanvullingen/correcties vanwege nieuwe gegevens
 • 22 juni 2008: Beeldmateriaal aan de pagina Nuwendoorn 20e eeuw toegevoegd
 • 15 juni 2008: Revisie bouwplan van het kasteel in Medemblik. Inzake noordelijke fundering en 15e eeuwse aanbouw
 • 14 juni 2008: Nieuw artikel: Zin en onzin over de kalkput. Inzake een luguber volksverhaal over kasteel Radboud.
 • 13 juni 2008: Nieuwe revisie van het artikel ove de ligging en positie van het Hofland van Wijdenes. Conlusie: op dit land stond geen kasteel!
 • 29 april 2008: Correctie en opmerking met betrekking tot Lit. 110 in de literatuurlijst.
 • 26 april 2008: Revisie van het artikel Huis Berkhout in de Goorn
 • 22 januari 2008: Inzake bijzondere onderwerpen: een kleine toevoeging aan casus Oudkarspel. Linkspagina aangepast.
 • 14 december 2007: Extra informatie over Melorde toegevoegd. Dit keer als voetnoot onder de tekst opgenomen
 • 8 december 2007: Aanvullingen inzake Melorde (Kasteel van Medemblik 13 eeuw)
 • 1 december 2007: Kleine wijziging in Medemblik 16e eeuw (Grote Pier) en glossery: 'schepen(en)'
 • 9 september 2007: Update samenvatting. Link 'Florispark' op indexpagina toegevoegd. Vermelding baljuws bij de Nieuwburg-pagina's.
 • 29 juni 2007: Inzake bijzondere onderwerpen is casus Oudkarspel ingevoegd. Linkspagina en lit.lijst aangepast.
 • 5 juni 2007: Tekeningen van Spilman/Pronk toegevoegd aan de pagina over blokhuizen
 • 2 juni 2007: De pagina over blokhuizen is uitgebreid met gegevens over een versterking in Hoorn uit 1482.
 • 1 juni 2007: Complete revisie van de webpagina over steenhuizen.
 • 30 mei 2007: Voorlopige bijstelling van de pagina over steenhuizen. Nieuwe pagina: 'Bijzondere objecten' gestart.
 • 19 mei 2007: Volledige revisie van: Reconstructie van de positie en omvang van het Hofland te Wijdenes
 • 17 mei 2007: Volledige revisie van: Het Huys te Widenisse: opmerkelijke zaken. De titel verandert in: Inzake mogelijke lokaties van 'Het Huys te Widenisse'
 • 15 mei 2007: Revisie Het Hofland te Wijdenes in de 17e, 18e en 19e eeuw
 • 13 mei 2007: Revisie 'Het Huys te Widenisse: opmerkelijke zaken', enkele textuele toevoegingen gedaan.
 • 11 mei 2007: Toevoeging pagina 'Heren en vrouwen van Schagen', revisie Slot Schagen, revisie Wijdenes inzake een kaartfragment van Johannes Dou, revisie baljuws van Medemblik 14e en 15e eeuw.
 • 4 mei 2007: Update Nieuwburg/Middelburg-pagina 13e eeuw (ook de Engelstalige).
 • 29 april 2007: Revisie tekst van de Nieuwburg in de 15e en 16e eeuw.
 • 22 april 2007: (Nog niet de laatste!) update van het artikel over steenhuizen. Nieuw artikel inzake 'De Stins' in Lambertschaag bijgevoegd.
 • 07 april 2007: Een nieuw artikel over steenhuizen of stenen kamers in West-Friesland.
 • 30 maart 2007: Een nieuw artikel over blokhuizen in West-Friesland en Alkmaar.
 • 25 maart 2007: Belangrijke herziening inzake een vermeende bodemverkleuring in Wijdenes.
 • 20 maart 2007: Een primeur! Een artikel van Bernd Ooijevaar over het Huis Berkhout in de Goorn. Ten tweede een kort artikeltje, ter beschikking gesteld door de auteur Gerard Alders: Zes vragen over het kasteel van Hoogwoud.
 • 13 februari 2007: Drie pagina's aangaande de mogelijke positie van het kasteel van Wijdenes, zijn aangepast. Vanwege een interpretatiefout was het terrein van de RAAP-metingen onjuist weergegeven. Dit is nu volledig gecorrigeerd.
 • 5 februari 2007: In verband met nieuwe feiten is de pagina 'Kasteel van Medemblik in de 14ee eeuw' aangepast.
 • 3 februari 2007: De tekst van de pagina 'Kasteel van Medemblik in de 13 eeuw' is aangepast.
 • 2 februari 2007: De tekst van de pagina 'Kasteel van Medemblik in de 13 eeuw' is aangepast. De pagina inzake de herkomst van namen (Radboud) is aangepast.
 • 1 februari 2007: De tekst van de pagina 'Kasteel van Medemblik in de 13 eeuw' is aangepast.
 • 22 januari 2007: Inzake grafelijke rekening van 1345 van de Nuwendoorn zijn enkele aanvullingen gedaan. Alle pagina's voorzien van een 'Belstat-teller', waardoor een beter beeld gekregen kan worden van het bezoekgedrag van de site.
 • 21 januari 2007: Vanwege nieuw feitenmateriaal, uitgebreide revisies van de pagina's van het kasteel van Medemblik.
 • 15 januari 2007: Revisie van de pagina betreffende het bouwplan van het kasteel van Medemblik.
 • 14 januari 2007: Revisies en uitbreiding van de bestanden opmerk2.htm en opmerk3.htm inzake de positie van het kasteel van Wijdenes.
 • 13 januari 2007: Grafelijke rekening uit 1345 toegevoegd, inzake bouwkundig onderhoud van de Nuwendoorn.
 • 20 december 2006: Op aanwijzing van dhr M. Sluis van de OHV Suydercogge, is er een correctie aangebracht (Wijdenes 14e,15e en 16e eeuw, inzake een stenen huis: 'de Klinke')
 • 28 oktober 2006: Correcties uitgevoerd voor de Nieuwburg, Middelburg en Wijdenes
 • 15 oktober 2006: Artikel over de directe omgeving van het slot Schagen.
 • 13 oktober 2006: Twee artikelen inzake de heilige Ansfried (Bernd Ooijevaar) bijgevoegd.
 • 12 oktober 2006: De laatste update is weer verwijderd, vanwege enkele onvolkomenheden.
 • 4 oktober 2006: Update Sage van de Phebustoren
 • 3 oktober 2006: Update Slot van Schagen
 • 30 september 2006: Revisie 'Reconstructie en positie van het Hofland of Hofweide te Wijdenes'
 • 23 september 2006: Revisies tekst. Pagina met geografische coördinaten toegevoegd.
 • 18 september 2006: De overige pagina's van het kasteel van Wijdenes gereviseerd.
 • 17 september 2006: Revisie 'Het Hofland van Wijdenes in de 14e, 15e en 16e eeuw', met bijdragen van Berne Ooijevaar. Woordenlijst bijgewerkt.
 • 12 september 2006: Nieuw artikel inzake de positie en ligging van het Hofland te Wijdenes.
 • 30 augustus 2006: Minimale revisie
 • 27 augustus 2006: Revisie kasteel van Medemblik in de 19e eeuw.
 • 20 augustus 2006: Overzicht inzake de graven van Holland toegevoegd
 • 13 augustus 2006: Update Slot Schagen en Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden
 • 9 augustus 2006: Revisies lay-out
 • 5 augustus 2006: Revisies lay-out
 • 2 augustus 2006: Revisies lay-out
 • 28 juli 2006: Revisies Engelstalige-pagina's
 • 25 juli 2006: Revisie van de pagina's over het kasteel te Medemblik. Update afbeeldingen.
 • 20 juli 2006: Toegevoegd artikel van Bernd Ooijevaar: De speurtocht naar het Huis Hoogwoud.
 • 19 juli 2006: Artikel over de herkomst van naam Hoogwoud van Bernd Ooijevaar toegevoegd.
 • 14 juli 2006: Nieuwe inhoudsopgave ingevoerd inzake verschillende artikelen. Hoofdmenu erop aangepast. Hindelijke script verwijderd bij de Nieuwburg.
 • 10 juli 2006: Nieuw artikel inzake een luchtfoto van camping 't Hof in Wijdenes.
 • 9 juli 2006: Update Schagen en Schagen(UK)
 • 5 juli 2006: Update Nieuwburg.
 • 3 juli 2006: Update Torenburg.
 • 26 juni 2006: Nieuwe informatie toegevoegd. Bron: Bernd Ooijevaar. Nieuwe links.
 • 24 juni 2006: Alle Nedstat-tellers verwijderd, inzake hinderlijk popups
 • 23 juni 2006: Enkele correcties ingevoerd. Pagina 'Het Hofland te Wijdenes in de 17e, 18e en 19e eeuw' aangevuld en gecorrigeerd.
 • 21 juni 2006: Pagina 'Opmerkelijke zaken aangaande de locatie van het kasteel van Wijdenes' is uitgebreid met commentaar van Bernd Ooijevaar in de voetnoten 4 en 5.
 • 17 juni 2006: Dode links verwijderd. Storende scripts verwijderd, inzak gebruik Firefox-browser.
 • 16 juni 2006: Voorbereidingen getroffen voor uitbreiding, enkele links veranderd. Het artikel 'Rebellie, bloed en bakstenen' bijgevoegd.
 • 15 juni 2006: Voorbereidingen getroffen voor uitbreiding, enkele links veranderd. Aantal html-scripts die niet goed werkten met FIREFOX, gecorrigeerd
 • 7 januari 2005: Enkele interessante links toegevoegd. Link naar animatie op de index-pagina
 • 4 januari 2005: Medieval Castles Webring Award 2004 op de index-pagina
 • 29 december 2004: Enkele links toegevoegd op de index-pagina
 • 27 december 2004: Index-pagina verhuisd naar http://home.planet.nl/~dijkh287/kastelen/index.htm
 • 10 augustus 2004: Links herzien en toegevoegd.
 • 20 maart 2004: Foto toegevoegd (met dank aan Herman Bos).
 • 19 oktober 2003: Herziening van de pagina's over Slot Schagen.
 • 14 september 2003: Animaties in JavaScript vervangen door animated gifs. Enkele verbeteringen aangebracht op een aantal pagina's.
 • 6 september 2003: De pagina's over de Eenigenburg verbeterd en aangevuld. Aanvullingen aangebracht inzake de herkomst van de naam Nuwendoorn. Literatuurlijst aangepast.
 • 5 september 2003: De pagina's over de Nieuwburg verbeterd en aangevuld (met dank aan Dick Annokee). Aanpassing literatuurlijst en openingspagina.
 • 20 augustus 2003: Links aangepast, ivm verhuizing site: home.planet.nl/~dijk287/kastelen_nh/index.htm naar www.dwangburchten.nl
 • 6 juli 2003: Links aangepast
 • 27 november 2002: Opmerkelijk zienswijze aangaand de locatie van het kasteel van Wijdenes toegevoegd. Enkele links toegevoegd. Literatuurlijst uitgebreid.
 • 22 november 2002: Modificatie introductiepagina, typefouten verbeterd, illustratie toegevoegd (met dank aan Jan Struik)
 • 13 september 2002: Modificatie introductiepagina, directe doorschakeling naar het hoofdmenu.
 • 11 augustus 2002: Correcties op de engelstalige versie van Eenigenbug en Schagen. Met veel dank aan Philip Schmit. Literatuurlijst bijgewerkt.
 • 28 mei 2002: Verbeteringen aan de Engelse versie van de Nuwendoorn.
 • 23 mei 2002: Enkele hyperlinks hersteld (literatuurverwijzingen Medemblik). Verbetering op de Engelse vertaling voor de onderdelen Middelburg, Nieuwburg en Torenburg.
 • 7 april 2002: Correcties op de Engelse vertaling (summery, Medemblik, Wijdenes).
  De volgende links (die verwijzen naar pagina's van een andere site van de auteur) zijn aangepast:
  http://members.lycos.nl/kastelen/home.htm (dode link)
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-1.htm (dode link) (Kasteel Radboud te Medemblik).
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-2.htm (dode link) (Zes Wielengebied bij Alkmaar/Oudorp met de Middelburg en Nieuwburg.
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-3.htm (dode link) (De funderingen van het Huis te Nuwendoorn bij Krabbendam).
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-4.htm (dode link) (Het Slot van Schagen).
  Verder is nog een link toegevoegde op de index-pagina van middeleeuwen.beginthier.nl
  Nieuwe foto's van de duikploeg in actie op de pagina: Het Huys te Widenisse. Speurtocht naar een verdwenen slot.
 • 3 maart 2002: Nieuwe links toegevoegd.
 • 1 maart 2002: Aangaande de Divisiekroniek van Cornelis Aurelius (1517), zijn een aantal correcties uitgevoerd.
 • 29 januari 2002: Van pag. 126 van het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden is imagemap gemaakt, zodat ook nog de bijbehorende afbeelding (Kasteel in Medenblik, 1640) is op te roepen.
 • 10 januari 2002: Links naar andere sites worden vanaf nu, in een nieuw venster geopend.
 • 9 januari 2002: Uitbreiding startpagina met namen van personen die hebben meegeholpen.
 • 6 januari 2002: De woordenlijst aangepast en uitgebreid.
 • 28 december 2001: Engelstalige pagina's aangepast, waaronder die van Slot Schagen
 • 17 december 2001: correcties in enkele teksten en lay-outs.
 • 2 december 2001: Nieuwe pagina: Huys te Widenisse. Speurtocht naar een verdwenen kasteel. Kleine veranderingen in de Lay-Out aangebracht. Anigif op de openingspagina.
 • 1 december 2001: Foutieve links gecorrigeerd en een link toegevoegd.
 • 29 november 2001: Alle engelstalige pagina's zijn grotendeels grammaticaal en op spelling gecorrigeerd.
 • 6 november 2001: De pagina's van de Eenigenburg, zijn aangepast. Zowel in de tekst als voor de navigatie. De pagina voor het Slot van Schagen is uitgebreid met gegevens betreffende de huidige herbouw van het kasteel.
 • 3 november 2001: De pagina's van de Torenburg, zijn aangepast. Zowel in de tekst als voor de navigatie.
 • 2 november 2001: De pagina's van de Nuwendoorn, zijn aangepast. Zowel in de tekst als voor de navigatie.
 • 31 oktober 2001: De pagina's van de Nieuwburg en Middelburg, zijn aangepast. Zowel in de tekst als voor de navigatie.
 • 29 oktober 2001: De pagina's van het Huis te Wijdenes, zijn drastisch aangepast. Met name de navigatie, alsmede een aantal textuele zaken.
 • 28 oktober 2001: De pagina's van het kasteel te Medemblik, zijn drastisch aangepast. Met name de navigatie, alsmede een aantal textuele zaken.
 • 27 oktober 2001: Enkele taalkundig correcties toegevoegd op de Engelstalige pagina's voor het Slot te Wijdenes en Medemblik. Een meer uitgebreidere versie van de Rijmkroniek van Melis Stoke opgenomen. Lay-out van enkele menu's verbeterd. Nieuw onderwerp ingevoerd: 'De herkomst van namen'.
 • 22 oktober 2001: Op verzoek van ringmaster van de Medieval Castles Webring is een nieuwe fragment code ingevoerd. Literatuurlijst gecorrigeerd. De Engelse versie van het kasteel te Wijdenes is grammaticaal, op spelling en op stijl gecorrigeeerd.
 • 18 oktober 2001: Enkele links en literatuurlijst aangepast.
 • 13 oktober 2001: Na problemen met Planet Internet (de hele site is in z'n geheel geupload!), een nieuw onderwerp: Een historische beschrijving van Kasteel Radboud, afkomstig uit het boek: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, AD 1729.
 • 10 oktober 2001: Enkele hyperlinks aangepast. Een css-bestand gemodificeerd. Literatuurlijst uitgebreid met twee titels en "anchors", zodat in de toekomst effectief naar de literatuurlijst kan worden gerefereerd. De fragmenten van de Rijmkroniek van Melis Stoke uitgebreid en voorzien van versnummers.
 • 7 oktober 2001: De Engelse versie van Wijdenes herzien.
 • 3 oktober 2001: Begin gemaakt met een herziening van de site-navigatie. Tevens een start gemaak met het corrigeren van het Engels.
 • 21 september 2001: Enkele links gecorrigeerd. Link toegevoeged van http://kastelen.pagina.nl.
 • 20 september 2001: De volgende links (die verwijzen naar pagina's van een andere site van de auteur) zijn aangepast en gecorrigeerd op fouten:
  http://members.lycos.nl/kastelen/home.htm (dode link)
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-1.htm (dode link) (Kasteel Radboud te Medemblik).
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-2.htm (dode link) (Zes Wielengebied bij Alkmaar/Oudorp met de Middelburg en Nieuwburg.
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-3.htm (dode link) (De funderingen van het Huis te Nuwendoorn bij Krabbendam).
  http://members.lycos.nl/kastelen/index-4.htm (dode link) (Het Slot van Schagen).

 • 6 september 2001: Uitbreiding enkele literatuurverwijzing. Hyperlinks aangebracht. Enkel tekstcorrecties.
 • 5 september 2001: Engelstalige pagina's zijn gereed gekomen.
 • 24 maart 2001: Bookmarks en links aangepast.
 • 11 februari 2001: Engelstalige versie voor de Eenigenburg.
 • 5 januari 2001: Engelstalige versie voor het Slot Schagen.
 • 31 december 2000: Engelstalig versie van de Nuwendoorn.
 • 8 december 2000: Engelstalige versie van de Middelburg en Nieuwburg is gereed gekomen. Enkele links veranderd.
 • 1 december 2000: De nieuwe fragment-code voor de Medieval Castle Webring is definitief geinstalleerd. De webring is definitief van YAHOO verlost!
 • 17 september 2000: Engelstalige versie van de Torenburg is gereed.
 • 26 augustus 2000: Het Engelstalige menu geopend, te beginnen met het Kasteel te Medemblik.
 • 6 augustus: De no-frames versie is gereed gekomen.
 • 5 augustus 2000: De lay-out van de rest van de kastelen aangepast.
 • 4 augustus 2000: De lay-out voor de Torenburg en Nieuwburg aangepast. Enkele fouten gecorrigeeerd.
 • 3 augustus 2000: De lay-out voor kasteel Radboud is aangepast.
 • 31 juli: De inleidende pagina's zijn aangepast.
 • 8 juli 2000: Het bouwplan van kasteel Radboud in de loop der eeuwen. Literatuurvermeldingen op de pagina's aangebracht.
 • 25 juni 2000: het Slot van Schagen is geopend.
 • 15 juni: Alle burchten zijn voor de hele tijdbalk geopend!!!
 • 14 juni 2000: De Nieuwburg, Middelburg en de Torenburg zijn het hele tijdvak gereed gekomen.
 • 13 juni 2000: Kasteel Medemblik en Wijdenes voor de hele tijdbalk gereed.
 • 12 juni 2000: Alle kastelen voor de 19e eeuw geopend. Enkele bijstellingen.
 • 10 juni 2000: Alle kastelen voor de 17e en 18e eeuw bijgewerkt.
 • 8 juni 2000: Alle kastelen in de 16e eeuw geopend.
 • 6 juni 2000: Kasteel te Medemblik in de 16e eeuw geactiveerd.
 • 5 juni 2000: alle kastelen zijn voor de 15e eeuw geopend. Enkele bookmarks bijgesteld.
 • 4 juni 2000: de Torenburg, Middelburg en Nieuwburg voor de 15e eeuw geopend. Enkele correcties aangebracht.
 • 3 juni 2000: kasteel Medemblik in de 15e eeuw geopend. Het geheim van de Phebustoren (een sage over de Nieuwburg!). Reconstructietekeningen van de Middelburg, Nieuwburg en Nuwendoorn (te vinden in 14e eeuw).
 • 30 mei 2000: alle kastelen zijn voor de 14e eeuw ingevoerd.
 • 29 mei 2000: de Torenburg in de 14e eeuw geopend. Enkele kleine correcties.
 • 28 mei 2000: hoofdpagina bijgesteld. Samenvatting herzien en in het Engels bijgevoegd. Nieuwe links.
 • 27 mei 2000: de Nieuwburg in de 14e eeuw geopend.
 • 26 mei 2000: de Middelburg in de 14e eeuw geopend. Enkele correcties.
 • 24 mei 2000: kasteel Medemblik in de 14e eeuw geopend. Meer links.
 • 23 mei 2000: menu van de Eenigenburg geopend. Enkele links toegevoegd.
 • 19 mei 2000: literatuurlijst toegevoegd.
 • 12 mei 2000: menu van de Torenburg geopend, inclusief de Torenburg in de 13e eeuw.
 • 11 mei 2000: enkele correcties aangebracht. Menu van het Huis te Wijdenes geopend, inclusief het kasteel in de 13e eeuw. Bovendien: de Nuwendoorn in de 13e eeuw geopend.
 • 10 mei 2000: enkele correcties aangebracht. Middelburg en de Nieuwburg in de 13e eeuw geopend. Links uitgebreid
 • 6 mei 2000: menu van de Nuwendoorn geactiveerd.
 • 30 april 2000: frames verfraaid. Menu van de Nieuwburg en Middelburg geactiveerd.
 • 26 april 2000: frames-opbouw. Kasteel Medemblik in de 13e eeuw. Links toegevoegd.
 • 18 april 2000: voorlopige openingspagina.

[Naar boven][Home]